top of page

Hardware

hardware-set-trans.png
PRODUCT

เปลี่ยนโปรแกรมบริหารคลินิกทันตกรรมแบบเดิมๆ
สู่อีกระดับที่   เหนือกว่า...
ด้วยอุปกรณ์เสริมของระบบบริหารคลินิก JERA Dent

OUR

CLIENTS

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

พร้อมกับโปรแกรม Jera ID Scanner

ราคา 4,000.-

รายละเอียดสินค้า
- เครื่องแนวตั้งเหมาะกับโต๊ะเคาน์เตอร์
- บันทึกข้อมูลบัตรและรูปถ่ายติดบัตรอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อผ่านสาย USB
- รับประกันตลอดอายุการใช้งานระบบ JERA DENT

ลิ้นชักเก็บเงินเปิดอัตโนมัติ

Cash Drawer

ราคา 5,000.-

รายละเอียดสินค้า
- 4 ช่องสำหรับใส่ธนบัตร
- 8 ช่องสำหรับใส่เหรียญ
- มีความแข็งแรงทนทานสูง
- รับประกันตลอดอายุการใช้งานระบบ JERA DENT

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จด้วยความร้อน

Thermal Receipt Printer

ราคา 7,000.-

รายละเอียดสินค้า
- ความกว้างกระดาษ 80 มม. (3 นิ้ว)
- ความเร็วสูงถึงในการพิมพ์ 250 มม./วินาที
- มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ
- รับประกันตลอดอายุการใช้งานระบบ JERA DENT

เครื่องพิมพ์ฉลากยา

พร้อมโปรแกรมพิมพ์ฉลากยาอัตโนมัติ

ราคา 10,000.-

รายละเอียดสินค้า
- รองรับความกว้างกระดาษสูงสุด 80 มม. (3 นิ้ว)
- ความเร็วสูงถึงในการพิมพ์ 6.0 นิ้ว/วินาที
- พิมพ์ด้วยความละเอียดสูงสุด 300 DPI.
- รับประกันตลอดอายุการใช้งานระบบ JERA DENT

bottom of page